Formatowanie daty

Read this article in English here 🇬🇧

Na listopad – rozszerzenie klasy Date o dodatkową funkcję:

toString(withFormat: )

Funkcja powoduje pobranie daty w postaci napisu (String) w odpowienim formacie.


extension Date {
  func convertToString(withFormat format: String) -> String{
    let dateFormatter = DateFormatter()
    dateFormatter.dateFormat = format
    return dateFormatter.string(from: self)
  }
}

Dodatkowo warto jest skonstruować enum, który będzie przechowywał formaty dat.


extension Date {
      
  enum DateFormat: String {
        case short = "yyyy-MM-dd"
        case long = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
        case time = "HH:mm:ss"
   }
      
   func toString(withFormat format: DateFormat) -> String{
        let dateFormatter = DateFormatter()
        dateFormatter.dateFormat = format.rawValue
        return dateFormatter.string(from: self)
   }
}
Date – pobieranie sformatowanej daty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *