Prezentacje i prelekcje

Tutaj znajdziesz wszystkie moje wystąpienia, które zostały nagrane i udostępnione 🎥.

4Developers Wrocław 2019
Temat: “​ SwiftUI – czyli znowu wszystko od początku”. Tegoroczne WWDC przyniosło ogromne zmiany na każdej platformie Apple, od watchOS przez iOS aż do samego Mac’a. SwiftUI zmienił podstawowy paradygmat programowania oraz zapoczątkował małą rewolucję w podejściu do budowania aplikacji. Jak nie oszaleć, nadążyć za platformą i oszacować kierunek zmian, a co za tym idzie – kierunek własnego rozwoju.

[🇬🇧] AltConf 2019 – San Jose

Temat: “Speed up your Core Data Stack in 10 minute” Był to lightning talk podczas konferencji towarzyszącej WWDC 2019. Tematem było to, jak zaimplementować stack Core Data (warstwa persystencji natywna dla platform Apple) aby była szybka i wydajna. I nie blokowała wątku głównego. Prezentacja w języku angielskim.

 

 

4Developers – Edycja ogólnopolska

Temat: “Aplikacja na każdą rękę, czyli jak rozszerzyć zwykłą aplikację o niezwykłe funkcje. Wprowadzenie do platformy watchOS od Apple. ” Prezentacja połowicznie biznesowa na temat tego, jak można wykorzystać AppleWatch’a w biznesie, a połowicznie techniczna, będąca bardzo pobieżnym wprowadzeniem do platformy.